Hoppa till huvudinnehåll

Dags att ansöka med projekt till Kultur i vården

Film i vården

Nu är det dags att ansöka till audition till Kultur i vården, Stockholms läns landsting projekt för att personer som vistas inom vården ska få ta del av kulturarrangemang som film, musik, teater, dans med mera.

Visa din film i vården?

Film Stockholm har ingen egen distribution av film och det finns idag inget etablerat distributionsnätverk för filmer särskilt riktade mot vård- och omsorg.

Har du gjort en film som du tror skulle passa för ett särskilt vårdområde kan du vända dig till organisationer kopplade till vårdområdet och höra om de kan hjälpa dig.

Kontakta gärna oss så kan vi på Film Stockholm kan komma med tips om organisationer och hjälpa dig komma i kontakt med rätt typ av distributör för din film.

Film i vården

Film i vården är en del av Stockholms läns landstings satsning Kultur i vården. Film Stockholm prövar metoder med filmen som verktyg där patienters delaktighet och egna skapande är i fokus.

Fördjupad upplevelse

Att se film leder ofta till tankar. Kanske ställer filmen frågor eller tar upp ämnen som skapar diskussioner. Ibland vill man helt enkelt veta mer. Då kan det vara bra idé att ta in en föreläsare eller filmpedagog som håller kan leda en diskussion om filmen. Det kan vara regissören eller producenten, men också någon utomstående som kan lyfta upp ett särskilt perspektiv.

Personal

Ibland kan det vara svårt att veta vad för typ av film som passar att visa i olika sammanhang. Kanske vet du vilket tema du är på jakt efter men hittar inte rätt titel. Film Stockholm kan komma med tips på filmer som passar till olika former av ämnen och frågeställningar, samt var du kan vända dig för att hitta den typ av filmer du eftersöker. Vi har också ett stort kontaktnät av filmpedagoger som kan leda samtal och fördjupa upplevelsen.

Patient

Är du patient och befinner längre tid inom vården kan det finnas möjlighet för din avdelning att boka en bioupplevelse genom Kultur i vårdens utbud. Förutom att se ny och gammal biofilm, finns det också ett program med ledda samtal utifrån arkiv- och journalfilmer.

Vill du visa film i vården?

Ibland kan det vara svårt att veta vad för typ av film som passar att visa i olika sammanhang. Kanske vet du vilket tema du är på jakt efter men hittar inte rätt titel. Film Stockholm kan komma med tips på filmer som passar till olika former av ämnen och frågeställningar, samt var du kan vända dig för att hitta den typ av filmer du eftersöker. Vi har också ett stort kontaktnät av filmpedagoger som kan leda samtal och fördjupa upplevelsen.

Pilotprojekt

Film Stockholm har arbetat med flera visningsprojekt inom vård och omsorg. I vår skrift "Film i vården" har vi samlat ett antal texter och bilder om våra filmprojekt i vårdmiljö. Här presenterar vi även ett urval av våra pilotprojekt: 

Vård & omsorg

Att se film och prata om det man sett i grupp kan förstärka filmupplevelsen och ger också möjlighet att sätta ord på tankar utan att lämna ut personliga upplevelser.  

Film ger människan möjlighet att ta del av världen, att uppleva historier och drömma sig bort, men är också ett användbart verktyg för rekreation och utbildning. Film Stockholm kan ge förslag på filmer inom många områden för patienter, anhöriga och personal.

Pilotprojekt

Film Stockholm har arbetat med flera visningsprojekt inom vård och omsorg. I vår skrift Film i vården har vi samlat ett antal texter och bilder om våra filmprojekt i vårdmiljö. Här presenterar vi även ett urval av våra pilotprojekt: 

Sidor