Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 57056-117725

RIBS - EU-projekt för unga kulturentreprenörer

Foto: Sean Sigfried (RIBS Participant)

RIBS (Rolling Images in Business Startups) är ett tre-årigt EU-projekt som inleddes i september 2015. Projektet ämnar stärka ungdomars kunskaper och intresse för entreprenörskap inom kultursektorn. Projektet vänder sig till ungdomar mellan 12 och 18 år och går ut på att starta fiktiva företag, med fokus på kulturella och kreativa näringar samt internationella samarbeten. Målet är att skapa gränsöverskridande unga företag som kan arbeta med länderna runt Östersjön som marknad.

RIBS är ett europeiskt samarbete mellan Sverige, Estland, Finland, Åland och Gotland.
Fredrik Nordbladh (fredrik.nordbladh@sll.se) är Sveriges projektledare och Film Stockholm lead partner.
Ungkulturhuset Gurraberg i Värmdö kommun fungerar som en lokal samverkanspartner i projektet och bidrar med sitt unika kunnande av att förverkliga unga kreativa kulturprojekt.  De unga som deltar i projektet (i åldern 12–18 år) går kurser i entreprenörskap, arbetar i lokala och internationella workshops och deltar i internationella utbyten med andra ungdomar. Projektet genomförs i fem olika regioner runt Östersjön och under projektet grundas åtminstone 20 gemensamma studentföretag med unga deltagare från flera olika länder. När de unga deltagarna arbetar i dessa gränsöverskridande företag lär de sig att arbeta i en kreativ, internationell affärsmiljö och får hjälp av inspirerande instruktörer och tränare.

I projektet arrangeras internationella utbyten och workshops för både unga och vuxna (lärare, ledare och instruktörer). Genom utbytena får deltagarna internationella kontakter och nya nätverk där de kan lära av varandra och starta nya kreativa former av samarbete. RIBS pågår fram till november 2018.

Läs och se mer på RIBS egen webb: www.ribsproject.com

Foto: Sean Sigfried (RIBS Participant)